سامانه تاکسی یاب آنلاین

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اتصال سامانه تاکسی یاب آنلاین به مراکز کنترل ترافیک و آب و هوایی، این امکان را برای مسافران مهیا میکند که از تمام وقایع و رخدادهای مختلف در طول سفر آگاهی پیدا نمایند.

تاکسی یاب آنلاین

هوشمند سازی سیستم حمل و نقل، نیاز به اتصال به مراکزی مانند مرکز کنترل ترافیک، سازمنهای آب و هوایی، مراکز راه و جاده و ... دارد. این مراکز اطلاعات لازم را برای سامانه هوشمند حمل و نقل ارسال مینمایند. سامانه تاکسی یاب آنلاین ژیان نیز، برای رفاه و راحتی مسافران خود، زمینه اطلاع از این اطلاعات را برای آنها ایجاد نموده است.

تمام مسافران درون شهری و برون شهری میتوانند قبل از سفر خود از وقایع و رخدادهایی که در طول مسیر و سفر اتفاق افتاده است، آگاهی داشته باشند.

صرفه جویی در وقت با ارسال اطلاعات مربوط به راه و جاده

با توجه به معضل ترافیک در راه های داخل شهر و یا در جاده های بیرون از شهر، بهترین پیشنهاد برای مسافران استفاده از سیستم حمل و نقل هوشمند میباشد. این سیستم اجازه میدهد تا مسافر از رخدادهای راه و جاده اطلاع پیدا نماید و در صورتی که در این مسیر، ترافیک سنگین و یا تصادفی رخ داده است، برای تغییر مسیر و راه اقدام نماید.

این تغییر مسیر باعث صرفه جویی در وقت برای هموطنان عزیز خواهد بود.

لطفا برای ارسال دیدگاه خود، ثبت نام کنید