اخذ نمایندگی

فرم اخذ نمایندگی سامانه ژیان

اخذ نمایندگی ژیان

نوع همکاری(*)
لطفا مشخصات را به صورت کامل تکمیل بفرمایید

استان(*)
لطفا استان را انتخاب نمایید

شهر(*)
لطفا استان را انتخاب نمایید

نام(*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل درج کنید

نام خانوادگی(*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل درج کنید

نام شرکت یا آژانس(*)
لطفا نام شرکت یا آژانس خود را درج نمایید

کد ملی(*)
کد ملی را به صورت صحیح و کامل وارد کنید

لطفا کد ملی خود را به صورت 10 رقمی و کامل وارد کنید

آدرس ایمیل
Invalid Input

شماره تلفن همراه(*)

راه های ارتباطی با شما چیست؟(*)
لطفا راه ارتباطی که شما ترجیح میدهید را اعلام فرمایید

چه زمانی را برای قرار ملاقات حضوری انتخاب میکنید؟(*)
لطفا تاریخ مورد نظر را انتخاب کنید

بارگذاری
Invalid Input

لطفا پتانسیل ها و توانایی های خود و همچنین برنامه ای مختصر برای توسعه این بازار به پیوست ارسال نمایید.

توضیحات
Invalid Input